Naše webové stránky používají cookies. Pomáhají ke správné funkci stránek a lepšímu uživatelskému zážitku. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Rozumím

Aktuality

Tisková zpráva

Tisková zpráva


26. března. 2019

Společnost OCCASIO ke konci února 2019 úspěšně ukončila realizaci projektu „Šance pro
rozvoj II.“, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0003890, který navazoval na pilotní projekt
mikrofinancování sociální ekonomiky „Šance pro rozvoj“.

Rozvinutí myšlenky mikrofinancování, vytvoření a otestování modelu MikroFin v rámci pilotu
a jeho následné zpřístupnění celému spektru organizací působících v rámci sociální
ekonomiky v průběhu navazujícího projektu.

Projekty umožnily vytvoření, otestování a rozšíření modelu mikrofinancování.
Hlavním informačním kanálem je nyní mikrofinanční portál www.mikrofin.cz.
Nebankovní úvěrová služba MikroFin oslovila sociální firmy, malé a střední podnikatele,
neziskové a rozpočtové organizace. Tyto organizace většinou potřebují financování pro
rozvoj, inovaci, překlenutí výpadku financování, kofinancování dotace nebo pro provozní
úvěr.

Promyšlený mechanismus MikroFin je finanční inovací, která poskytnutím mikrofinančního
úvěru, cíleně podporuje tvorbu pracovních příležitostí především pro znevýhodněné osoby.
Součástí finančního mechanismu MikroFin je důsledné dodržování „Etického kodexu
mikrofinancování“, kterým je dlouhodobě zajištěn rovný přístup všech zúčastněných a který
vytváří zdravé mravní prostředí a přispívá k budování důvěryhodnosti vznikající platformy
MikroFin.

Do dvouletého projektu se zapojilo celkem 110 organizací, kterým byla poskytnuta podpora
nejen ve formě mikrofinancování, ale i prostřednictvím mentoringu, především v oblastech
finančního a manažerského řízení, obchodu a marketingu.

V rámci projektu bylo profinancováno celkem 41 mikroúvěrů. Financované projekty umožnily
poskytnutí pracovního uplatnění pro 36 znevýhodněných osob.

Bližší informace a příklady dobré praxe jsou k dispozici na mikrofinančním portálu
mikrofin.cz..