Naše webové stránky používají cookies. Pomáhají ke správné funkci stránek a lepšímu uživatelskému zážitku. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Rozumím

Zaměstnanost

Společnost OCCASIO o.p.s. realizovala projekt „Rodičovství není překážkou“ zaměřeného na podporu a zvýšení kompetencí maminek na rodičovské dovolené hledajících uplatnění na pracovním trhu.

Cílem poskytovaných služeb v rámci podpory zaměstnanosti je posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením, především osob se zdravotním postižením, mladých vyrůstajících bez rodin a maminek po rodičovské dovolené a odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup na trh práce a do společnosti či zahájení vlastního podnikání.

„Osoby vyrůstající bez rodin“ vyrůstají nebo vyrůstaly v rozličných zařízeních náhradní rodinné péče, jako jsou zejména dětské domovy a výchovné ústavy. Patří sem také osoby, které vyrůstaly v pěstounské péči, v SOS dětských vesničkách a dalších formách náhradní rodinné péče. Účinná podpora ve fázi hledání zaměstnání přispěje k naplnění základních potřeb, spočívajících nejen v okamžitém materiálním zabezpečení, ale i v potřebě sociálního začlenění, sebedůvěry, sebeúcty a pocitu vlastní hodnoty.

Řada osob se zdravotním postižením pracovat může a chce. Vzhledem k charakteru zdravotního omezení však nejsou schopny uspět na pracovním trhu bez pomoci. Dlouhodobý neúspěch přináší řadu negativních psychických stavů, dostává do stavu sociálního vyloučení a klesá motivace k hledání zaměstnání i vytváření sociálních vazeb.

Maminky (především, případně i tatínkové), končící rodičovskou dovolenou, se často potýkají s problémem svého dalšího pracovního uplatnění. Ne vždy je původní pracovní pozice u zaměstnavatele ještě dostupná, ne vždy si na původní pozici, po dlouhé absenci v oboru, troufají. Cílem podpory je opětovné získání psychické stability, sebevědomí a sociálních vazeb. Možným řešením aktuální potřeby zaměstnání může být i zahájení vlastního podnikání.